top of page

ACORD PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Respectăm confidențialitatea vizitatorilor și clienților noștri online și respectăm Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor ("GDPR").

 

Prin accesarea site-ului https://www.feliedinnatura.com/ dumneavoastră, vizitatorul sau clientul, încheiați un acord cu FELIE DIN NATURA S.R.L., cu sediul în România, Sat Sîntu, Comuna Lunca, județul Mureș,nr.37, C.U.I. 46542638 și acceptați următorii termeni privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

1. Definiții

 

Oriunde vorbim despre datele cu caracter personal de mai jos, ne referim la orice informație care vă poate identifica fie ca persoană fizică ("Informații de identificare personală"), fie care poate fi conectată indirect la dumneavoastră prin conectarea acestora la informații de identificare personală.

 

2. De ce colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal din următoarele motive:

 

a) pentru a vă putea oferi serviciul nostru;

 b) în cazul în care este necesar pentru respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși (de exemplu, obligațiile noastre de a păstra anumite informații în conformitate cu legislația fiscală);

c) în cazul în care acest lucru este necesar în scopul intereselor legitime și legale ale FELIE DE NATURA S.R.L. (ex. interesele celorlalți clienți ai noștri), cu excepția cazului în care aceste interese sunt prevalate de interesele și drepturile dumneavoastră legitime predominante;

d) în scopuri publicitare sau promoționale, în cazul în care clientul furnizează informații (de exemplu, fotografii) cu privire la progresul său;

e) în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru aceasta;

Aceste motive pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal determină și limitează datele cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le utilizăm (secțiunea 3. de mai jos), cât timp le stocăm (secțiunea 4. de mai jos), cine are acces la acestea (secțiunea 5. de mai jos) și ce drepturi și alte mecanisme de control vă sunt disponibile în calitate de utilizator (secțiunea 6. de mai jos).

 

3. Ce date colectăm și prelucrăm?

 

3.1 Date de bază despre cont

 

Atunci când configurați un Cont, vă vom colecta numele, prenumele, adresa de e-mail și numele țării. De asemenea, vi se cere să alegeți o parolă. Furnizarea acestor informații este necesară pentru înregistrarea unui cont. Contul este utilizat pentru:

a) Abonarea la articolele de știri care vor fi publicate pe blogul Felie din natură;

 

3.2 Date privind tranzacțiile și plățile

 

Pentru a face o tranzacție pe https://www.feliedinnatura.com/ (de exemplu, pentru a achiziționa unul dintre planurile noastre), va trebui să ne furnizați date de plată pentru ca tranzacția să fie finalizată. Datele de plată se referă la informațiile tipice ale cardului de credit (numele, adresa, numărul cardului de credit, data expirării și codul de securitate) pe care le furnizați atunci când efectuați o plată online folosind cardul de credit.

 

3.3 Alte date pe care le trimiteți în mod explicit

 

Vom colecta și prelucra date cu caracter personal ori de câte ori ni le furnizați în mod explicit sau le trimiteți ca parte a comunicării cu noi, de exemplu în cazul planului personalizat în care dumneavoastră, clientul, comunicați datele dumneavoastră prin Skype/Zoom/WhatsApp. Aceste date includ:

· Informații pe care le postați, comentați sau urmăriți în oricare dintre comunicările noastre folosind software terță parte, cum ar fi Skype, Facebook sau altele;

· Informații trimise prin aplicația de chat (inclusiv chat vocal sau video) a software-ului terț, cum ar fi Skype, Facebook etc.;

· Informațiile pe care le furnizați atunci când solicitați informații sau asistență de la noi;

· Informațiile pe care le furnizați atunci când completați formularele Google (nume, prenume, vârstă, greutate, informații despre nutriție și formare au făcut până în prezent, scop, etc), care este necesar pentru noi, în scopul de a vă oferi serviciile noastre;

· Informațiile pe care le furnizați  pentru ca noi să vă monitorizăm progresul și utilizarea în scopuri publicitare sau promoționale; 

 

3.5. Cookie-uri

 

Site-ul nostru utilizează "Cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dvs., pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferim, pentru a îmbunătăți marketingul sau funcționalitatea site-ului web. Utilizarea cookie-urilor este standard pe internet. Deși majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-uri, decizia de a accepta sau nu este a ta. Puteți ajusta setările browserului pentru a preveni primirea cookie-urilor sau pentru a vă notifica ori de câte ori vi se trimite un cookie. Puteti refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setarilor corespunzatoare din browser-ul dumneavoastra. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți accesa funcționalitatea completă a site-ului nostru web.

 

4. Cât timp stocăm datele

 

Vom stoca informațiile dumneavoastră numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informațiile sunt colectate și prelucrate sau – în cazul în care legislația aplicabilă prevede o perioadă mai lungă de stocare și păstrare – pentru perioada de stocare și păstrare impusă de lege. După aceea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.

În special:

· Dacă vă reziliați Contul, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi marcate pentru ștergere, cu excepția gradului în care cerințele legale sau alte scopuri legitime predominante dictează o stocare mai lungă.

· Vă rugăm să rețineți că suntem obligați să păstrăm anumite date tranzacționale în conformitate cu legislația comercială și fiscală legală pentru o perioadă de până la zece (10) ani.

· În cazul în care vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau a datelor cu caracter personal ale copilului dumneavoastră, vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv datele cu caracter personal ale copilului dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate, în măsura în care colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal s-au bazat pe consimțământul retras.

· Dacă vă exercitați dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom examina obiecția și vă vom șterge Datele cu caracter personal pe care le-am procesat în scopul la care v-ați opus fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care există un alt temei juridic pentru prelucrarea și păstrarea acestor date sau cu excepția cazului în care legislația aplicabilă ne impune să păstrăm datele.

 

5. Cine are acces la date

 

5.1 FELIE DIN NATURA S.R.L. are acces la datele dumneavoastră și le va utiliza în măsura necesară atingerii scopurilor enumerate în secțiunea 2 de mai sus. În cazul unei reorganizări, putem transfera date cu caracter personal către terța parte relevantă, sub rezerva legilor aplicabile.

5.2 În conformitate cu standardele de internet, este posibil să partajăm, de asemenea, anumite informații (inclusiv adresa dumneavoastră IP) cu furnizorii noștri terți de rețea care furnizează servicii de rețea de livrare de conținut. Furnizorii noștri de rețele de livrare de conținut permit livrarea conținutului digital pe care l-ați solicitat, de exemplu, unul dintre planurile noastre de nutriție, utilizând un sistem de servere distribuite care vă livrează conținutul, în funcție de locația dvs. geografică.

5.3 Văzând modul în care site-ul nostru a fost creat cu ajutorul platformei WIX (https://www.wix.com/), anumite informații pe care le furnizați pot fi stocate și procesate de WIX. Pentru mai multe informații cu privire la acest aspect, vă rugăm să consultați secțiunea 2 punctul 2.2 din Politica de confidențialitate WIX și secțiunea 6 disponibilă la data de (https://www.wix.com/about/privacy).

5.4 Pentru a efectua plăți pentru serviciile disponibile, acest site utilizează software-ul Stripe. Din acest motiv, datele menționate în secțiunea 3 punctul 3.2 vor fi prelucrate de Stripe. Pentru mai multe informații despre modul în care Stripe vă prelucrează datele, consultați secțiunea D (https://stripe.com/en-ro/legal) a acordului de servicii Stripe și politica de confidențialitate Stripe (https://stripe.com/en-ee/privacy).

5.5 Putem elibera Date cu caracter personal pentru a respecta ordinele judecătorești sau legile și reglementările care ne impun să dezvăluim astfel de informații.

 

6. Drepturile dumneavoastră

 

Legile privind protecția datelor din Spațiul Economic European și din alte teritorii acordă cetățenilor lor anumite drepturi în legătură cu datele lor cu caracter personal.

 

În calitate de rezident al Uniunii Europene, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal:

 

6.1 Dreptul de acces.

 Aveți dreptul de a vă accesa Datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, și anume dreptul de a solicita, în mod gratuit (i) informații dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate, (ii) acces la și/sau (iii) duplicate ale Datelor cu caracter personal păstrate. În cazul în care cererea afectează drepturile și libertățile altora sau este în mod vădit nefondate sau excesive, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă (luând în considerare costurile administrative de furnizare a informațiilor sau de comunicare sau de luare a acțiunii solicitate) sau de a refuza să acționăm în urma solicitării.

6.2 Dreptul la rectificare.

 În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne vom strădui să ne asigurăm prin punerea în aplicare a măsurilor adecvate că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt corecte și actualizate în scopurile pentru care au fost colectate.

6.3. Dreptul la ștergere.

 Aveți dreptul de a obține ștergerea Datelor cu caracter personal care vă privesc dacă motivul pentru care le-am putea colecta (a se vedea secțiunea 2. de mai sus) nu mai există sau dacă există un alt temei juridic pentru ștergerea acestora.

Ca urmare a ștergerii Contului dvs., veți pierde accesul sau veți obține acces limitat la unele dintre serviciile noastre pentru care contul este necesar.

 

6.4 Dreptul la opoziție.

Atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe interese legitime în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR / secțiunea 2.c) din prezenta Politică de confidențialitate, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Dacă vă opuneți, nu vă vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive legitime convingătoare și predominante pentru prelucrare, astfel cum este descris la articolul 21 din RGPD; în special, în cazul în care datele sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

 

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

 

6.5 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

 Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile prevăzute la articolul 18 din GDPR.

 

6.6 Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

 Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator în condițiile prevăzute la articolul 20 din GDPR.

 

7. Minori

 

Prelucrăm date cu caracter personal de la minori (sub 18 ani) numai în condițiile menționate în termenii și condițiile noastre, secțiunea 8. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați acest link https://www.feliedinnatura.com/termeni-si-conditii.

 

8. Date de contact

FELIE DIN NATURA S.R.L.

 

România, Sat Sîntu Nr. 37, Comuna Lunca, Județul Mureș, C.U.I. 46542638

EMAIL: feliedinnatura@gmail.com

bottom of page