top of page

Acordul privind termenii de utilizare

Bine ați venit pe www.feliedinnatura.com, un site deținut de FELIE DIN NATURA S.R.L. Oferim conținut, informații, servicii și produse de sănătate  prin intermediul site-ului web https://www.feliedinnatura.com și al oricărui alt site web, canal, aplicație, caracteristică mobilă și/sau platformă pe care o operam (împreună, „Site-ul”. În acești Termeni și Condiții de Utilizare („Termeni”), utilizarea cuvintelor Persoană Autorizată, noi, nostru, și ne referim la FELIE DIN NATURA S.R.L., cu sediul în România, Sat Sîntu Nr. 37, Comuna Lunca, Județul Mureș, cod unic de înregistrare 46542638. Cuvintele utilizator, dumneavoastră și dumneavoastră se referă la entități sau persoane fizice care accesează și/sau utilizează Site-ul.Acești Termeni nu modifică în niciun fel termenii sau condițiile a oricărui alt acord pe care îl puteți avea cu noi Dacă utilizați Site-ul în numele oricărei entități, declarați și garantați că sunteți autorizat să acceptați acești Termeni în numele acestei entități.

 

 

 

1. Accesarea site-ului

Acești Termeni guvernează accesul și utilizarea site-ului oferit de Persoana Autorizată. CITIȚI CU ATENȚIE ACESTI TERMENI ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL. PRIN ACCESAREA SITE-ULUI ȘI/SAU CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR, SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TOȚI ACESTI TERMENI. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACEȘTI TERMENI, ATUNCI NU PUTEȚI ACCESA SAU UTILIZA SITE-UL. ACCEPTAREA PERSOANELOR AUTORIZATE A ACCESULUI SAU UTILIZĂRII SITE-ULUI DVS. ESTE CONDIȚIONATĂ EXPRES DE CONSENȚUL DVS. LA TOȚI ACEȘTI TERMENI.

 

2.Terți și politici

Vă rugăm să rețineți că atunci când accesați și/sau utilizați anumite funcții ale Site-ului, accesul sau utilizarea acestor caracteristici va fi, de asemenea, supus tuturor liniilor directoare, termenilor, acordurilor și condițiilor aplicabile acestor caracteristici, inclusiv politicilor terților ( Politicile). Toate aceste Politici sunt încorporate în acești Termeni prin referință și, dacă aplicabilitatea acestor Termeni este incompatibilă cu accesul sau utilizarea de către dvs. la Servicii, termenii relevanți ai acestor Politici ale terților vor prevala.

 

3. Schimbabilitate

Ne rezervăm dreptul de a schimba sau modifica acești Termeni sau orice Politică și Site-ul pe care îl oferim în orice moment, fără a vă anunța, pentru a reflecta schimbările în practicile noastre sau pentru a fi la curent cu legile sau standardele industriei relevante. În plus, este posibil să încetăm (permanent sau temporar) furnizarea Site-ului (sau a oricăror caracteristici din cadrul Site-ului) către dvs. sau utilizatorilor în general și este posibil să nu vă putem oferi o notificare prealabilă. Putem încerca să notificăm orice utilizator înregistrat cu privire la modificările materiale, trimițând un e-mail la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o cel mai recent în Contul dvs. de utilizator (definit mai jos) și/sau publicând o notificare cu privire la modificări pe Site. Accesul dvs. la și/sau utilizarea Site-ului va fi supusă celei mai recente versiuni a acestor Termeni postate pe Site la momentul accesării sau utilizării dumneavoastră. Vă recomandăm să verificați Site-ul din când în când pentru a vă informa cu privire la orice modificări ale acestor Termeni și să fiți la curent cu orice alte Politici care ar putea fi aplicabile; sunteți singurul responsabil pentru revizuirea și familiarizarea cu orice modificări aduse acestor Termeni.

 

4.Conținutul site-ului

Conținutul site-ului, inclusiv videoclipurile, modelele, textul, grafica, imaginile, informațiile, serviciile, datele (și selecția și aranjarea acestora) logo-urile (în mod colectiv, Materialele Site-ului) sunt toate proprietatea Persoanei Autorizate și sunt protejate de intelectuali. legile privind proprietatea și, cu excepția cazurilor permise de acești Termeni, ne rezervăm în mod expres toate drepturile, titlurile și interesul asupra conținutului și serviciilor site-ului și materialelor site-ului, inclusiv, fără limitare, orice derivate, îmbunătățiri sau extensii ale acestora concepute. , redus la practică sau dezvoltat în alt mod pe sau în numele Persoanei Autorizate.

UTILIZAREA NEAUTORIZĂ, MODIFICAREA, REPUBLICAREA, TRANSMITEREA, DISTRIBUIREA SAU DUPLICAREA SAU ORICE ALTĂ UTILIZARE ÎN GRUPĂ A SITE-ULUI SAU A MATERIALELOR SITE-ULUI ESTE INTERZISĂ.

 

5. Informații pe care le partajați pe site și cu noi

Site-ul poate acum sau în viitor să permită utilizatorilor să selecteze, să introducă, să încarce și să partajeze informații și date în legătură cu Site-ul și să vă permită dvs. sau altor utilizatori să postați, să legați, să stocați sau să puneți la dispoziție în alt mod o mare varietate de informații, text și/sau alte materiale în legătură cu utilizarea Site-ului sau în alt mod (colectiv, „Conținutul utilizatorului”). Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea de către dvs. a oricărui Conținut de utilizator și îl utilizați pe propriul risc. Prin postarea oricărui Conținut al utilizatorului, declarați și garantați că dețineți și controlați toate drepturile asupra Conținutului utilizatorului pe care îl postați sau că aveți în alt mod dreptul legal de a distribui și reproduce acest Conținut de utilizator și de a ne acorda licența pentru Conținutul utilizatorului descris mai jos și că utilizarea și postarea de către dvs. a unui astfel de conținut de utilizator nu încalcă acești Termeni sau niciun Acord de abonare pe care îl aveți cu noi, nu va încălca niciun drept sau nu va cauza vătămare nici unei persoane sau entități și nu va crea altfel niciun prejudiciu. sau răspundere de orice tip pentru noi sau pentru orice terță parte.

 

Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice Conținut de utilizator postat, stocat sau încărcat de dvs. sau de orice terță parte, sau pentru orice pierdere sau daune aduse acestuia și nici nu suntem responsabili pentru orice greșeală, defăimare, calomnie, calomnie, omisiuni, falsități. , obscenitate, pornografie sau blasfemie pe care le puteți întâlni.În calitate de furnizor de servicii care pot fi interactive în anumite moduri, nu suntem răspunzători pentru nicio declarație, reprezentare, conținut de utilizator sau conținut pentru agenții de publicitate și parteneri corporativi (așa cum este definit mai jos) furnizat de utilizatori sub orice formă în legătură cu site-ul. Deși nu avem nicio obligație de a verifica, edita sau monitoriza orice conținut al utilizatorului sau conținut al agenților de publicitate și al partenerilor corporativi postat oriunde în legătură cu site-ul, ne rezervăm dreptul și avem latitudinea absolută de a elimina, examina sau edita orice conținut de utilizator. și Conținutul agenților de publicitate și partenerilor corporativi conectat la Site în orice moment și din orice motiv, fără notificare. Sunteți singurul responsabil pentru crearea de copii de rezervă ale și înlocuirea oricărui Conținut de utilizator pe care îl postați sau îl stocați pe Site, pe cheltuiala dvs.

 

Prin postarea și/sau trimiterea în alt mod a Conținutului utilizatorului pe site sau prin partajarea Conținutului utilizatorului cu noi, ne acordați un drept irevocabil, la nivel mondial, transferabil, neexclusiv, fără drepturi de autor și complet sub-licențiat de a utiliza, reproduce, modifica, adapta , publică, traduce, creează lucrări derivate din, distribuie, execută și afișează astfel de Conținut de utilizator și orice informații, date sau alte materiale generate prin utilizarea Serviciilor pe sau în orice și toate mediile (cunoscute acum sau dezvoltate în continuare) pentru efectuați și furnizați Serviciile sau pentru propriile noastre scopuri de afaceri în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

 

6. Utilizarea și obligațiile dvs

Utilizarea Site-ului este supusă acestor Termeni și este permisă numai în cadrul accesului sau utilizării normale a Site-ului și în conformitate cu orice Acord de abonament (discutat mai jos) pe care îl puteți avea cu noi. Accesul sau utilizarea site-ului nu vă acordă niciun drept sau licență de a reproduce sau de a utiliza în alt mod orice mărci comerciale aparținând Persoanei autorizate sau altor terți, cu excepția cazurilor specificate în mod expres aici.

Puteți accesa și utiliza Site-ul numai în conformitate cu acești Termeni, cu Acordul de abonare și cu toate legile, regulile și reglementările locale, statale, naționale și internaționale aplicabile.

În absența încălcării de către dvs. a oricăruia dintre acești Termeni și cu excepția cazului în care este permis în mod expres de către Persoana autorizată, vi se acordă o licență limitată, personală, netransferabilă, nesublicențiabilă și revocabilă pentru a accesa site-ul nostru și, în legătură cu Acordul dvs. de abonare , utilizați Site-ul și, după cum este permis, pentru a vizualiza electronic, a copia (cu excepția cazurilor în care este interzis fără licență) și a tipări pe hârtie porțiuni ale Materialelor Site-ului.

 

Orice utilizare a Site-ului sau a Materialelor Site-ului care nu este permisă în mod expres de acești Termeni reprezintă o încălcare a acestor Termeni și poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi.Dacă doriți să utilizați orice material de pe site în afara celor menționate în această secțiune, vă rugăm să adresați solicitarea dvs. la (ascuns)

Nu trebuie să reproduceți, să distribuiți, să modificați, să creați lucrări derivate ale, să afișați public, să efectuați public, să republicați, să descărcați, să stocați sau să transmiteți orice Materiale ale Site-ului, cu excepția următoarelor:

· Computerul dvs. poate stoca temporar copii ale site-ului/materialelor site-ului în memoria cu acces aleatoriu (RAM) incident cu accesarea și vizualizarea acestor materiale.

· Puteți stoca fișiere care sunt memorate automat în cache de browserul dvs. web în scopul îmbunătățirii afișajului.

· Puteți imprima sau descărca o copie a unui număr rezonabil de pagini ale Site-ului și acolo unde vă oferim acces și documente descărcabile pe Site, pentru uz personal și nu pentru reproducere, publicare sau distribuire ulterioară.

· Dacă furnizăm aplicații desktop, mobile sau alte aplicații pentru descărcare, puteți descărca o singură copie pe computer sau pe dispozitivul dvs. mobil exclusiv pentru uz personal sau de afaceri, cu condiția să fiți de acord să respectați orice acord de licență pentru utilizatorul final aplicabil pentru astfel de aplicatii.

Accesul la anumite zone ale Site-ului nostru poate fi restricționat. Orice acces la sau utilizare a Site-ului sau a Materialelor Site-ului, în afara celor autorizate în mod special în acești Termeni, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, este strict interzisă și va rezilia licența acordată în acești Termeni și orice Acord de abonament pe care îl aveți cu noi. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și reglementările și statutele aplicabile privind comunicațiile.Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la zone ale Site-ului nostru, sau chiar întregul nostru Site, la discreția noastră. Ne rezervăm dreptul de a vă revoca autorizația de a accesa sau utiliza Site-ul dacă credem cu bună-credință că ați încălcat acești Termeni sau orice lege. Cu excepția cazului în care se menționează în mod explicit aici, nimic din acești Termeni sau niciun Acord de abonament pe care îl aveți cu noi nu va fi interpretat ca conferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală, fie prin excludere, prin implicare sau în alt mod. Licența acordată prin acești Termeni este revocabilă în orice moment.

 

Prin achiziționarea unuia dintre serviciile noastre, solicitați în mod expres ca serviciul să fie prestat imediat, în perioada de 14 zile menționată la secțiunea Rambursări și Retururi de mai jos.

 

7. Comentarii și comentarii

Persoana autorizată poate permite postarea de comentarii pe site-ul său, cum ar fi în secțiunea „Blog” sau forumuri de discuții. Orice utilizator care nu respectă Termenii poate fi exclus și refuzat accesul în continuare la capacitatea de a posta comentarii sau materiale în viitor. Persoana autorizată sau agenții ei desemnați pot elimina sau modifica orice material creat de utilizator în orice moment și din orice motiv. Informațiile și materialele postate în aceste forumuri publice pot fi furnizate de Persoana Autorizată, de contributorii noștri externi și/sau de utilizatori care nu au legătură cu noi, dintre care unii pot folosi nume de utilizator anonime. Ne declinăm în mod expres orice responsabilitate și aprobare și nu facem nicio declarație cu privire la validitatea oricărei opinii, sfaturi, informații sau declarații făcute sau afișate în aceste forumuri de către terți și nici nu suntem responsabili pentru erorile sau omisiunile din astfel de postări sau pentru hyperlink-uri încorporate în orice mesaj. În nicio circumstanță nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau daune cauzate de încrederea dumneavoastră în informațiile obținute prin aceste comentarii postate. Opiniile exprimate de oricine, altul decât Persoana autorizată în sine, sunt doar opiniile acelor părți și nu reflectă opiniile noastre.De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că orice feedback, inclusiv, dar fără a se limita la, sugestii, comentarii, idei sau alte informații, furnizate de dvs. sub formă de e-mail sau alte trimiteri (colectiv, Feedback, către noi este neconfidențial și prin prezenta ne acordați un drept irevocabil, la nivel mondial, transferabil, neexclusiv, fără drepturi de autor și sub-licențiabil pe deplin de a utiliza astfel de Feedback în orice scop, fără nicio compensație sau atribuire.

 

8. Referitor la Minori

Unele legi de stat impun ca furnizorii de servicii online să obțină consimțământul părinților (sau al tutorelui legal) înainte de a colecta online informații de identificare personală de la copiii sub o anumită vârstă. Site-ul Persoanei Autorizate nu vizează copiii și nu este destinat să fie utilizat de către copii fără implicarea și aprobarea unui părinte sau tutore. Prin urmare, colectăm cu bună știință informații personale de la un minor (sub 18 ani conform legislației române) prin Serviciile pe care le oferim, dacă părintele sau tutorele și-a dat consimțământul pentru utilizarea Serviciilor noastre de către minor și dacă părintele sau tutorele sunt de acord. pentru a ne dezvălui informațiile personale ale minorului. Dacă sunteți minor, vă rugăm să nu ne trimiteți nicio informație personală despre dvs. dacă părintele, tutorele, școala, districtul și/sau profesorul dumneavoastră nu ne-au furnizat consimțământul prealabil și vă rugăm să nu trimiteți alte informații personale decât ceea ce vă solicităm în legătură cu Site-ul.Dacă aflăm că am colectat informații personale de la un minor fără a fi obținut consimțământul părintelui/tutorelui sau dacă aflăm că un minor ne-a furnizat informații personale dincolo de ceea ce le solicităm pentru Site, vom șterge aceste informații cât mai repede posibil. Dacă credeți că un minor ne-ar fi furnizat informații personale cu încălcarea acestui paragraf, vă rugăm să ne contactați la (ascuns)

Părinții și tutorii legali, dacă copilul dumneavoastră are sub 18 ani, poate fi necesar să se acorde consimțământul pentru ca un astfel de copil să folosească anumite funcții ale Site-ului. Sunteți responsabil pentru înțelegerea modului în care site-ul pe care îl utilizați, la care vă abonați, îl puneți la dispoziție și/sau îl distribuiți în numele dvs. sau al altor utilizatori pot colecta și utiliza informațiile utilizatorilor Site-ului Persoanei Autorizate. Dacă sunteți părintele sau tutorele legal al unui copil care și-a creat un cont de utilizator cu noi și nu ați primit un e-mail prin care să vă solicitați consimțământul, ne puteți trimite un e-mail la (ascuns) pentru a șterge Contul de utilizator al copilului respectiv.

 

9. Achizitii

Ne rezervăm dreptul de a nu accepta sau procesa comenzi care nu respectă politicile noastre de afaceri și/sau acordurile cu furnizorii.

Toate comenzile sunt supuse acceptării de către Persoana Autorizată și disponibilității. Trimițându-ne o cerere de cumpărare pentru orice articol, declarați și garantați că toate informațiile transmise către noi în legătură cu acestea sunt complete și exacte. La discreția noastră, cererile de cumpărare vor fi procesate, dar ne rezervăm dreptul de a nu accepta cererea dumneavoastră de cumpărare la discreția noastră. Într-un astfel de caz, vă putem informa prin e-mail sau prin Contul dvs. de utilizator.

Prețurile pot fi modificate. Cu toate acestea, astfel de modificări nu vor afecta prețul sau descrierea articolelor pentru care ați trimis deja o cerere de cumpărare.

Puteți plăti comanda utilizând metodele de plată disponibile pe Site. Prețul pentru achiziționarea articolelor și costurile corespunzătoare pentru transport, livrare și/sau taxe, așa cum sunt indicate de noi, pot fi taxate de metoda de plată disponibilă aleasă de dvs. Sunteți de acord să plătiți Persoanei Autorizate integral, așa cum este identificat în procesul de cumpărare prin intermediul Site-urilor. Pentru a vă asigura că cardul dumneavoastră de credit sau de debit nu este utilizat fără consimțământul dumneavoastră, Persoana Autorizată vă poate valida numele, adresa și anumite alte informații personale furnizate de dumneavoastră la plasarea comenzii. Ne rezervăm dreptul de a implementa orice alte sisteme de securitate suplimentare și/sau alte plăți din când în când.

Aspectul articolelor afișate pe Site are doar un rol informativ și poate să nu corespundă exact elementelor reale din punct de vedere al imaginii, dimensiunilor și culorii.

 

10.Rambursări și returnări

In ceea ce priveste serviciile noastre de plan personalizat, conform legislatiei romane privind contractele la distanta (orice contract incheiat intre un profesionist si un consumator intr-un sistem organizat de vanzari la distanta sau de servicii, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unui sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, pana la incheierea contractului inclusiv), beneficiati de o perioada de 14 zile pentru a va retrage din contractul de servicii de plan personalizat  care a avut loc intre noi si dumneavoastra. Perioada de 14 zile menționată anterior se calculează de la data achiziționării serviciului de plan personalizat. Înainte de expirarea perioadei de retragere, ne veți informa cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract. În acest scop, veți face o declarație fără echivoc în care vă exprimați decizia de a vă retrage din serviciul de plan personalizat și trimiteți acea declarație la următoarea adresă de e-mail: feliedinnatura@gmail.com

Cele menționate mai sus nu se aplică pentru serviciile noastre de nutriție (planuri tipizate). Conform legislației române, planurile de nutriție pe care le vindem pe site-ul nostru sunt considerate conținut digital care nu este livrat prin mijloace materiale.

În consecință, aceste servicii sunt scutite de dreptul de retragere și astfel, recunoașteți și acceptați că vă veți pierde dreptul de retragere din momentul în care ați primit planul de nutriție. Dacă dreptul de retragere a fost exercitat, vom rambursa suma primită ca plată după cum urmează:

Dacă până în momentul în care vă exercitați dreptul de retragere, nu ați primit planul de nutriție, lista de produse alimentare menționate în pachetul nostru de plan personalizat, vă vom rambursa întreaga sumă plătită;

11. Software de la terți

Site-ul vă permite (sau vă poate permite în viitor) să selectați, să introduceți, să încărcați și să partajați informații și date în legătură cu și prin conturile de utilizator desemnate menținute de dvs. pe anumite platforme de socializare ale terților sau prin intermediul unor terțe părți pentru servicii ( împreună, Servicii ale terților). Site-ul vă permite (sau vă poate permite în viitor) să accesați Serviciile terților folosind Site-ul pentru a posta, lega, trimite mesaje utilizatorilor Serviciilor terților sau acționa în alt mod pe baza unei game largi de informații accesate de Site și care provin din conturile de utilizator. privind Serviciile terților și pentru a colecta date și a genera rapoarte pe baza acestor activități (colectiv, Materiale pentru utilizatori). Sunteți singurul responsabil pentru Materialele utilizatorului. Prin accesarea Serviciilor Terților prin intermediul Site-ului, declarați și garantați că aveți dreptul legal de a accesa aceste Servicii ale Terților și că crearea, distribuirea și reproducerea Materialelor Utilizatorului respectă termenii aplicabili Serviciilor Terților. Vă veți asigura că utilizarea site-ului, inclusiv accesul sau utilizarea materialelor utilizatorului cu site-ul și serviciile terților, nu conține cod, fișiere, conținut sau programe care ar putea întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui computer. software sau hardware sau echipamente de telecomunicații, inclusiv, fără limitare, prin introducerea de viruși sau cod similar în Site, sisteme sau servere găzduite sau sisteme sau servere întreținute de furnizorii de Servicii ale terților accesați prin intermediul Site-ului.Persoana autorizată nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau deteriorare a materialelor utilizatorului. Vă asumați toate riscurile pentru Materialele utilizatorului și sunteți singurul responsabil pentru protejarea și salvarea acestora.

Site-ul poate conține, de asemenea, link-uri către site-uri, terțe părți sau conținut care nu se află sub controlul nostru. Nu ne asumăm și declinăm în mod expres nicio responsabilitate pentru site-urile și/sau conținutul oricărei pagini sau materiale care nu aparțin Site-ului. Legăturile către site-uri web ale terților de pe Site sunt furnizate numai pentru a vă oferi comoditate. Nu am examinat aceste site-uri web ale terților și nu controlăm și nu suntem responsabili pentru niciun astfel de site sau conținut afișat acolo. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile terțelor legate de Site, faceți acest lucru pe propriul risc, iar includerea oricărui link terță parte pe Site nu implică nicio aprobare sau garanție din partea Persoanei Autorizate. a unui astfel de site terț. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la orice Servicii ale terților sau materiale disponibile prin intermediul acestora, ne puteți contacta la (ascuns) Odată ce vă conectați la un site terță parte, sunteți supus termenilor de utilizare și politicii de confidențialitate a unui astfel de site. .

 

12. Acuratețea informațiilor furnizate

Dacă orice parte a Site-ului vă solicită să deschideți un Cont de utilizator, trebuie să aveți vârsta de optsprezece (18) ani sau mai mult și să finalizați procesul de înregistrare furnizându-ne informații actuale, complete și exacte, așa cum este solicitat de formularul de înregistrare aplicabil. sau proces.Prin crearea unui cont, declarați și garantați că orice informație pe care ni le trimiteți este adevărată și exactă și că aveți vârsta de optsprezece (18) ani sau mai mult și sunteți pe deplin capabil și competent să încheiați și să respectați acești Termeni. În plus, sunteți de acord să (a) să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dvs., așa cum vă pot fi solicitate de orice formulare de înscriere, autentificare, abonare și/sau înregistrare în cadrul procesului nostru de înregistrare (Date de înregistrare); (b) menține securitatea parolei și a identificării tale; (c) să păstreze și să actualizeze prompt Datele de înregistrare și orice alte informații pe care ni le furnizați, pentru a le menține exacte, actuale și complete; (d) să accepte toate riscurile de acces neautorizat la Datele de înregistrare și orice alte informații pe care ni le furnizați; și (e) să ne notifice imediat cu privire la orice acces neautorizat la sau utilizare a Contului dumneavoastră de utilizator sau orice altă încălcare a securității, trimițându-ne un e-mail la (ascuns) Accesul la sau utilizarea Serviciilor este nulă acolo unde este interzis.

Cele menționate mai sus se aplică și atunci când ne furnizați informații pe baza cărora vom crea planuri personalizate de nutriție.

13. Taxe și plăți

Sunteți de acord să ne plătiți taxele indicate pentru serviciul pe care îl oferim și orice alte taxe pentru serviciile suplimentare pe care le puteți achiziționa, precum și orice taxe aplicabile în legătură cu accesul sau utilizarea acestora. Toate taxele percepute de noi exclud toate impozitele, taxele sau taxele impuse de autoritățile fiscale și veți fi responsabil pentru plata tuturor acestor impozite, taxe, excluzând impozitele bazate exclusiv pe venitul Persoanei Autorizate.

 

Vom factura taxele datorate cardului de credit sau altei opțiuni de plată pe care ni le furnizați.

Declarați și garantați că sunteți autorizat să utilizați un astfel de card de credit, bancă sau serviciu de plată în scopul achiziționării serviciilor noastre. În plus, ne autorizați să stocăm informațiile despre cardul dvs. de credit, banca și/sau serviciul de plată. Desigur, trebuie să ne furnizați informații actuale, complete și exacte privind facturarea, cardul de credit și datele de înregistrare. La începutul fiecărui ciclu de facturare, Persoana autorizată va încerca să debiteze taxa aplicabilă cardului de credit, băncii sau serviciului de plată din evidență și, dacă nu putem procesa plata datorată, abonamentele, produsele sau serviciile relevante. , iar accesul dvs. la acestea va fi imediat dezactivat. De asemenea, trebuie să actualizați prompt toate informațiile de facturare pentru a vă menține contul de utilizator și datele de înregistrare actuale, complete și exacte și trebuie să ne contactați prompt dacă cardul dvs. de credit sau alte informații relevante despre cont sunt pierdute, furate, compromise sau dacă aflați a unei posibile încălcări a securității contului.Ne autorizați să obținem sau să stabilim date de expirare actualizate sau de înlocuire pentru cardul dvs. de credit sau altă metodă de plată în cazul în care, așa cum ne-ați furnizat, expiră sau este reziliată. Ne rezervăm dreptul de a debita orice card de reînnoire sau metodă de plată emisă către dvs. în aceeași măsură ca cardul sau metoda de plată expirată sau reziliată. Dacă plata nu este primită de la emitentul cardului de credit, de la bancă sau de la serviciul de plată, sunteți de acord să plătiți toate sumele datorate la cerere. De asemenea, sunteți de acord să plătiți toate costurile de colectare, inclusiv onorariile și costurile avocaților, pentru orice sold restant.

 

14. Despăgubiri legale

Sunteți de acord, pe cheltuiala dumneavoastră exclusivă, să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne țineți pe noi, contractorii noștri independenți, furnizorii de servicii și consultanții noștri, precum și directorii, angajații și agenții respectivi ai acestora, inofensivi față de și împotriva oricăror procese, acțiuni reale sau amenințate. , proceduri judiciare, hotărâri judecătorești și orice alte pretenții legale, acordări de daune sau alte plăți sau prestații obligatorii de orice fel care decurg din, rezultă din, atribuibile sau în orice mod incidental (a) accesului sau utilizării site-ului de către dvs. și/sau Materialele Site-ului; (b) conduita dumneavoastră; (c) încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni; (d) încălcarea de către dumneavoastră a drepturilor oricărei terțe părți; și (e) orice Conținut de utilizator postat de dvs. Persoana autorizată nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau daune care rezultă din nerespectarea de către dumneavoastră a obligațiilor dvs. din acești Termeni sau din accesul neautorizat la sau utilizarea contului dumneavoastră de utilizator sau a abonamentului.Vom, la alegerea și cheltuiala noastră, să vă apărăm sau să soluționăm orice pretenție, procedură sau proces (Reclamație) introdusă de o terță parte împotriva dvs., care susține că utilizarea de către dvs. a porțiunii site-ului furnizată de noi încalcă sau deturnează orice brevet. , drepturi de autor, secret comercial sau marcă comercială, dreptul oricărei terțe părți și să vă despăgubească de toate daunele, costurile și onorariile de avocați acordate în cele din urmă în orice astfel de Reclamație sau plătite oricărei terțe părți pentru soluționarea unei astfel de Reclamații, sub rezerva următoarelor limitări : Obligația noastră în temeiul acestei secțiuni este condiționată de notificarea rapidă în scris a reclamației; ne acordați control deplin și complet asupra apărării și soluționării Reclamei; și furnizarea de asistență în legătură cu apărarea și soluționarea Reclamei, așa cum putem solicita în mod rezonabil, pe cheltuiala noastră. Nu veți apăra sau soluționa nicio Revendicare eligibilă pentru despăgubire conform acestei secțiuni fără acordul nostru scris prealabil. Obligația noastră de a despăgubi, de a apăra sau de a soluționa conform acestei secțiuni este eliminată în cazul în care modificați Site-ul sau orice Materiale ale Site-ului sau utilizați un astfel de material contrar acestor Termeni sau condițiilor Acordului de abonare, dacă utilizați o versiune a acestuia care a fost înlocuită dacă Reclamația ar fi putut fi evitată prin utilizarea unei versiuni actuale nemodificate a site-ului sau a materialelor site-ului care vi se furnizează sau dacă continuați să utilizați părți relevante ale site-ului sau materialelor site-ului așa cum vi s-a livrat și utilizat în conformitate cu Termenii, nu ar încălca în alt mod niciun drept al unei terțe părți sau pentru orice Revendicare cunoscută de dvs. la momentul obținerii drepturilor licențiate.

15. Declinarea responsabilității

Materialul de pe Site este furnizat numai în scopuri educaționale și nu trebuie utilizat pentru sfaturi medicale, diagnostic sau tratament. Utilizarea Site-ului este supusă Termenilor noștri.

SITE-UL OFERĂ INFORMAȚII DESPRE SĂNĂTATE, FITNESS ȘI NUTRIȚIE ȘI SUNT CONCEPUTE NUMAI ÎN SCOPURI EDUCAȚIONALE. NU TREBUIE SĂ VĂ BAZAȚI PE ACESTE INFORMAȚII CA SUBSTITUT ȘI NICI NU ÎNLOCUIESC SFATURILE MEDICALE PROFESIONALE, DIAGNOSTICUL SAU TRATAMENTUL. DACĂ AVEȚI NELĂMURIRI SAU ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ, TREBUIE SĂ VĂ CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA CU UN MEDIC SAU CU UN ALT PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII. NU IGNORAȚI, EVITAȚI SAU ÎNTÂRZIAȚI OBȚINEREA DE SFATURI MEDICALE SAU LEGATE DE SĂNĂTATE DE LA MEDICUL DUMNEAVOASTRĂ DIN CAUZA A CEVA CE ESTE POSIBIL SĂ FI CITIT SAU VIZUALIZAT PE SITE. UTILIZAREA ORICĂROR INFORMAȚII FURNIZATE PE SITE ESTE EXCLUSIV PE PROPRIUL RISC.

NIMIC DECLARAT SAU POSTAT PE SITE SAU DISPONIBILE PRIN ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE SUNT DESTINATE SĂ FIE, ȘI NU TREBUIE SĂ FIE LUATE PENTRU A FI, PRACTICA DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ SAU DE CONSILIERE. ÎN SENSUL ACESTOR TERMENI, PRACTICA MEDICINEI ȘI A CONSILIERII INCLUDE, FĂRĂ LIMITARE, PSIHIATRIE, PSIHOLOGIE, PSIHOTERAPIE SAU FURNIZAREA DE TRATAMENT MEDICAL, INSTRUCȚIUNI, DIAGNOSTIC, PROGNOSTIC SAU CONSILIERE.

SITE-UL ESTE ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE, IAR PERSOANA AUTORIZATĂ NU OFERĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, IMPLICITĂ SAU EXPRESĂ, CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, COMPLETITUDINEA SAU ADECVAREA SA PENTRU ORICE SCOP. ÎN ACEASTĂ PRIVINȚĂ, EVOLUȚIILE ÎN CERCETAREA MEDICALĂ POT AVEA UN IMPACT ASUPRA SĂNĂTĂȚII, FITNESS-ULUI ȘI SFATURILOR NUTRIȚIONALE CARE APAR AICI. NU SE POATE DA NICI O ASIGURARE CĂ SFATURILE CONȚINUTE ÎN SITE VOR INCLUDE ÎNTOTDEAUNA CELE MAI RECENTE CONSTATĂRI SAU EVOLUȚII CU PRIVIRE LA MATERIALUL RESPECTIV.

SITE-UL, MATERIALELE SITE-ULUI ȘI TOT CONȚINUTUL UTILIZATORULUI, ALTE TRIMITERI ȘI ALTE MATERIALE, INFORMAȚII, PRODUSE ȘI SERVICII INCLUSE ÎN SAU PUSE LA DISPOZIȚIE ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL ȘI MATERIALELE SITE-ULUI SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII. DECLINĂM ÎN MOD EXPRES, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, TOATE GARANȚIILE EXPRESE, IMPLICITE ȘI STATUTARE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ATINGEREA UNUI ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE. DECLINĂM ORICE GARANȚII CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, SECURITATEA, FIABILITATEA, ACTUALITATEA, DISPONIBILITATEA, COMPATIBILITATEA ȘI PERFORMANȚA SITE-ULUI, A MATERIALELOR SITE-ULUI ȘI A CONȚINUTULUI UTILIZATORULUI. DECLINĂM ORICE GARANȚII PENTRU SERVICII SAU BUNURI PRIMITE PRIN SAU PROMOVATE PE SITE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL SAU PRIMITE PRIN ORICE LINK-URI AFIȘATE PE SITE SAU ORICE CONȚINUT DE UTILIZATOR, PRECUM ȘI PENTRU ORICE INFORMAȚII SAU SFATURI PRIMITE PRIN ORICE LINK-URI AFIȘATE PE SITE SAU ORICE CONȚINUT DE UTILIZATOR.

SUNTEȚI DE ACORD CĂ ACCESUL SAU UTILIZAREA SITE-ULUI, A MATERIALELOR SITE-ULUI ȘI A ÎNTREGULUI CONȚINUT AL UTILIZATORULUI VA FI PE RISCUL DVS.

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ DESCĂRCAȚI SAU OBȚINEȚI ÎN ALT MOD MATERIALE SAU DATE PRIN ACCESUL SAU UTILIZAREA SITE-ULUI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE CONȚINUT AL UTILIZATORULUI, LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. NU GARANTĂM CĂ SITE-UL, MATERIALELE SITE-ULUI SAU ORICE CONȚINUT AL UTILIZATORULUI VOR FI LIPSITE DE ERORI, CĂ ACCESUL ACOLO VA FI NEÎNTRERUPT, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE, ACESTE DATE NU VOR FI PIERDUTE SAU CĂ SITE-UL SAU SERVERUL CARE PUNE LA DISPOZIȚIE UN ASTFEL DE CONȚINUT NU CONȚINE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. ÎN ACEST CAZ, VĂ ASUMAȚI ÎNTREGUL COST AL TUTUROR REPARAȚIILOR, REPARAȚIILOR SAU CORECȚIILOR NECESARE. NU GARANTĂM ȘI NU FACEM NICIO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ACCESUL SAU UTILIZAREA SAU REZULTATELE ACCESULUI SAU UTILIZĂRII SITE-ULUI, A MATERIALELOR SITE-ULUI SAU A ORICĂRUI CONȚINUT AL UTILIZATORULUI. PRIN PREZENTA RENUNȚAȚI IREVOCABIL LA ORICE PRETENȚIE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ CU PRIVIRE LA SITE-UL, BUNURILE SAU SERVICIILE FURNIZATE DE NOI, MATERIALELE SITE-ULUI ȘI CONȚINUTUL UTILIZATORULUI ȘI ORICE CONȚINUT PE CARE ÎL FURNIZAȚI TERȚILOR (INCLUSIV CARDUL DE CREDIT ȘI ALTE INFORMAȚII PERSONALE).

NU NE ASUMĂM NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ȘI, ÎN NICIUN CAZ, INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ CARE REZULTĂ DIN:

· VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DAUNE MATERIALE, DE ORICE NATURĂ, CARE REZULTĂ DIN ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI, A MATERIALELOR SITE-ULUI SAU A ORICĂRUI CONȚINUT AL UTILIZATORULUI;

· ACCESUL NEAUTORIZAT LA SAU UTILIZAREA SERVERELOR NOASTRE SECURIZATE ȘI/SAU A ORICĂROR ȘI/SAU TUTUROR INFORMAȚIILOR PERSONALE ȘI/SAU FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTEA;

· ÎNTRERUPEREA SAU ÎNCETAREA TRANSMITERII CĂTRE SAU DE PE SITE;

· BUG-URI, VIRUȘI, CAI TROIENI SAU ALTELE ASEMENEA CARE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU SITE-URI LEGATE DE ACEST SITE, DE CĂTRE ORICE TERȚĂ PARTE; ȘI/SAU

· ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT PUS LA DISPOZIȚIE DE NOI SAU DE UTILIZATORII NOȘTRI SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ DE ORICE FEL SUFERITĂ CA URMARE A UTILIZĂRII ORICĂRUI CONȚINUT POSTAT, TRIMIS PRIN E-MAIL, TRANSMIS SAU PUS LA DISPOZIȚIE ÎN ALT MOD PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

·  LEZIUNI, AFECȚIUNI/ PROBLEME MEDICALE, ALERGII ȘI ALTE EFECTE SECUNDARE PE CARE LE SUFERIȚI ÎN TIMP CE URMAȚI  PLANURILE NOASTRE DE NUTRIȚIE, INSTRUCȚIUNILE SAU RECOMANDĂRILE NOASTRE; SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ ȘI DACĂ AVEȚI NELĂMURIRI SAU ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ, TREBUIE SĂ VĂ CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA CU UN MEDIC SAU CU UN ALT PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ÎNAINTE DE A URMA UNUL DINTRE PLANURILE NOASTRE DE NUTRIȚIE, INSTRUCȚIUNILE SAU RECOMANDĂRILE NOASTRE; 

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune indirecte sau incidentale, astfel încât este posibil ca limitarea de mai sus să nu vi se aplice.

16. Executarea silită

Sunteți de acord că putem, fără nicio limitare: (a) să investigăm orice presupuse încălcări ale securității Site-ului sau ale tehnologiei noastre informaționale sau ale altor sisteme sau rețele; (b) să investigheze orice presupuse încălcări ale Termenilor; (c) să implice și să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii în investigarea oricăror astfel de chestiuni; (d) urmărirea penală a celor care încalcă Termenii în măsura deplină a legii; (e) să ștergeți sau să modificați orice materiale de pe sau disponibile prin intermediul Site-ului, inclusiv orice materiale pe care le puteți trimite; și (f) întrerupeți Site-ul sau încetați accesul la acesta în orice moment, fără notificare, din orice motiv și fără nicio obligație față de dvs.

17. Legea aplicabilă și locul de desfășurare aplicabil

Acești Termeni și utilizarea site-ului de către dumneavoastră vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația Uniunii Europene și a României.

18. Probleme legate de drepturile de autor

Am adoptat o politică de încetare, în circumstanțe adecvate și la discreția noastră, a accesului la Site pentru utilizatorii pe care i-am considerat, la discreția noastră, că sunt încălcări repetate. De asemenea, putem, la discreția noastră, să limităm și/sau să încetăm accesul la Site pentru orice utilizatori care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale altora, indiferent dacă există sau nu o încălcare repetată. În plus, ne rezervăm dreptul de a limita accesul la Site pentru orice utilizatori din motive discreționare pe care nu suntem obligați să le dezvăluim, în orice moment.

În cazul în care considerați că orice element de pe Site-ul nostru încalcă orice drept de autor pe care îl dețineți sau îl controlați, puteți depune o notificare cu privire la o astfel de încălcare la următoarea adresă de e-mail feliedinnatura@gmail.com.

19. Termeni și prevederi suplimentare

Relația părților. Relația dintre noi și dumneavoastră nu este una a unei relații de parteneriat juridic, ci este una dintre contractanții independenți. Nicio agenție, parteneriat, asociere în participație, angajare sau relație de franciză nu este destinată sau creată prin prezentul acord. Nimic din acești Termeni sau în orice Acord aplicabil, expres sau implicit, este destinat sau va conferi oricărei terțe părți sau oricărei terțe părți orice drept, beneficiu sau remediu de orice natură în temeiul sau în temeiul acestor Termeni sau al oricărui Acord aplicabil.

Sunteți responsabil pentru: (a) luarea tuturor măsurilor necesare pentru a avea acces la Site (de exemplu, furnizarea propriului echipament și a conexiunii la Internet și plata oricăror taxe de acces la Internet) și (b) asigurarea faptului că toate persoanele care accesează Site-ul prin conexiunea dumneavoastră la Internet sunt conștiente de prevederile acestor Termeni și le respectă.

Titlurile. Titlurile secțiunilor conținute în acești Termeni sunt doar pentru comoditate și nu se consideră că controlează sau afectează semnificația sau construcția oricărei prevederi a acestor Termeni.

Supraviețuire. În plus față de acele prevederi identificate în Termeni pentru a supraviețui rezilierii, toate prevederile Acordului care, prin natura lor, sunt destinate să supraviețuiască încetării sau expirării sale, vor supraviețui încetării sau expirării sale.

Înștiințare. Orice notificare necesară sau permisă să fie dată în conformitate cu acești Termeni va intra în vigoare dacă este în scris și trimisă prin e-mail, poștă sau curier asigurat, chitanță de returnare solicitată, părții corespunzătoare folosind informațiile de contact menționate în acești Termeni. Fie dumneavoastră, fie noi îi putem schimba adresa pentru primirea notificării prin notificare către cealaltă, în conformitate cu acești Termeni. Notificările sunt considerate date în două (2) zile lucrătoare de la data trimiterii prin poștă sau o (1) zi lucrătoare de la livrarea către un curier sau trimiterea unui e-mail sau fax.

Forță majoră. O parte nu va fi răspunzătoare față de cealaltă în cazul în care executarea sa în conformitate cu acești Termeni sau orice Acord de abonament este împiedicată, restricționată sau interferată de circumstanțe sau evenimente care nu se află sub controlul său rezonabil Eveniment de forță majoră, cu condiția ca partea afectată să depună toate eforturile pentru a relua performanța cu promptitudine la sfârșitul Evenimentului de forță majoră.

Întregul Acord. Acești Termeni, inclusiv toate Politicile, constituie întregul acord între Persoana Autorizată și dumneavoastră cu privire la Site. Acești Termeni înlocuiesc orice și toate acordurile sau comunicările anterioare dintre noi și dumneavoastră cu privire la obiectul acestor Termeni.

Autoritate. Fiecare parte reprezintă și garantează celeilalte părți că are puterea și autoritatea deplină de a încheia acești Termeni și orice Acord aplicabil și că acestea sunt obligatorii pentru o astfel de parte și executorii în conformitate cu termenii săi.

 

Locația în care va fi considerat încheiat acest contract este statul Român.

 

20. Date de contact

FELIE DIN NATURA S.R.L.

 

România, Sat Sîntu Nr. 37, Comuna Lunca, Județul Mureș, C.U.I. 46542638

EMAIL: feliedinnatura@gmail.com

bottom of page